РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
19.02.2015 - Електрически транспалетни колички Yale, Пловдив бул.Васил Априлов 176, Хладилна база Еурофрио

Електрически транспалетни колички Yale – 3 броя, оценени от ЧСИ с помощта на вещо лице на обща стойност 16 430 лева без включен ДДС. Описаните движими вещи се продават в съвкупност.

 
Важно:
    
19.02.2015 - Парен котел и инсталация, Пловдив бул.Васил Априлов 176, Хладилна база Еурофрио

Парен котел и инсталация, оценени от ЧСИ с помощта на вещо лице на 8 840 лева без включен ДДС.

 
Важно:
    
19.02.2015 - въздушен компресор, Пловдив бул.Васил Априлов 176, Хладилна база Еурофрио

Въздушен компресор, оценен от ЧСИ с помощта на вещо лице на 3 170 лева без включен ДДС.

 
ПРОДАЖБИ