РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
17.09.2016 - ПУБЛ. ПРОДАН НА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ПЪРВОМАЙ, КВ."ЛЮБЕНОВО"

Дворно място от 500 /петстотин/ кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м., съставляващо УПИ - I - 83 /едно -осемдесет и три/, в кв. 7 /седми/, по плана на гр. Първомай, кв. Любеново, предназначен за жилищно строителство, при гарници: улица, УПИ IX - 82, УПИ VII -81, УПИ V - 83 и УПИ IV - 83 - по акт за собственост № 6, том I от 23.01. 2008 г., който имот има описание съгласно скица № 341, издадена на 11.06.2012г. на Община Първомай както следва: УПИ - I - 83 /едно - осемдесет и три/ в кв. 7 /седми/, предназначен за жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай, кв. Любеново, при съседи: улица, III - 82, V - 83, IV - 83 с площ от 500 /петстотин/ кв. м., ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м.

 
Важно:
    
15.09.2016 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ВЛЕКАЧ "MAN"

влекач марка „MAN”, модел „TGA 18.430 LLS”, рама № WMAH13ZZ55M400819, цвят: червен, с рег. № РВ 7877 МС, година на първа регистрация 2004г., дизел, ниски гуми 60 %годност, без акумулатор, в движение, около 830 000 км. пробег, въшни белези за аварии и повреди няма. Светлини, фарове, мигачи в много добро състояние. Арматурно табло, седалки, купе в много добро състояние.

 
Важно:
    
15.09.2016 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА 2 БР. ПОЛУРЕМАРКЕТА, МАРКА "SCHMITZ"

1. полуремарке марка „SCHMITZ“, модел „SO 1“, рама № WSMS6980000531035, цвят: червен, с рег. № РВ 7556 ЕН, година на първа регистрация 2004г.; обем 100 куб. м. с шест ниски гуми 35% годност, две резервни гуми, добро състояние. 2. полуремарке марка „SCHMITZ“, модел „SKO 24“, рама № WSM00000003028292, цвят: сив, с рег. № РВ 1050 ЕР, година на първа регистрация 2006г, обем 85 куб. м., стандартни гуми с 80 % годност в много добро състояние, две резервни гуми. Общо състояние много добро.

 
ПРОДАЖБИ