РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
17.07.2017 - Уведомление за прехвърляне на архив и течаща инвентаризация

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/30.06.2017 г. на Министъра на правосъдието и на Заповед № 115/03.07.2017 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив, целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, се прехвърли за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов ще получат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов, за които страните ще бъдат уведомени. Папките на изпълнителните дела ще се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. Поради необходимост от технологично време за прехвърляне на данни между деловодните системи и обработка на голям брой документи, в периода от 10.07.2017 г. до 31.07.2017 г. ще се извърши инвентаризация на изпълнителните дела от прехвърления архив и НЯМА да се правят справки по изпълнителните дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
      Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително събиране на:
    - частни вземания на кредитори (физически лица и юридически лица – дружества, кооперации, сдружения, федерации, и др.) срещу длъжници (физически лица и юридически лица).
    - частни вземания на държавата и общините
    - публични вземания на държавата и общините при възлагане
      Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.

В кантората на ЧСИ Константин Павлов е внедрена Система за управление на качеството (СУК) съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008
ПРОДАЖБИ